Allmänna villkor

Betalningsvillkor

24htryck.se erbjuder betalning via kort eller faktura (digital faktura är avgiftsfri och pappersfaktura debiteras med 75kr) efter sedvanlig kreditprövning. Swishbetalning kan ordnas efter ansökan hos oss på ekonomi@24htryck.se.

Vi tillämpar 20 dagars betalning vid faktura om annat ej inskrivits i kundens avtal. Vid betalning efter förfallodatum tillkommer förseningsavgift med 50 kronor per påminnelse. Dröjsmålsränta är f.n. 15% på fakturabeloppet tills dess att skulden är slutreglerad. Vid utebliven betalning efter 3 påminnelser, inlämnas ärendet direkt för indrivning via aktuell myndighet. I sådant fall tillkommer 300kr inkassokostnad samt avgifter för myndighetsarbetet.

Godkänd offert gäller som avtalsunderlag mellan 24htryck.se:s huvudpart – HK Sports & Golf AB –  och kunden. Vid eventuella förändringar i volym eller kvalitet jämfört med utställd offert, eller om betalning ej sker i tid, gäller ej eventuella rabatter och andra ekonomiska överenskommelser erbjudna i aktuell offert.

Eventuella reklamationer skall skickas skriftligen till 24htryck.se på adressen 24htryck, Eskilstorpsvägen 7, 26996 Båstad, senast 10 dagar efter mottagande av material. Reklamationer inkomna senare, kan komma att förklaras ogiltiga. I insänd reklamation skall anges fel på produkt samt bifogas exemplar och, vid behov, foto på volymen skadade produkter.

24htryck.se och dess huvudman – HK Sports & Golf AB – tar ej ansvar för felaktigheter i tryck som beror på fel i inlämnat material och/eller godkänt korrektur. Se gärna vår tryckfilshjälp ifall Du undrar över något rörande just filformat. 24htryck.se tar ej ansvar för förseningar som inträffar efter det att material har lämnat vår tryckerianläggning då detta ligger helt utanför vår kontroll. Enligt den lagstiftning som ligger, är det slutkunden som är kund hos speditören.

I vår onlineshop anges priser för produkt, leveranstid samt fraktpris. Önskas montering av dekor eller skyltmaterial, tillkommer avgift för detta. Vi erbjuder montering över hela landet.

24htryck följer gällande lagstiftning i Sverige. Vid eventuell konflikt gäller svensk lagstiftning och ärenden behandlas i svensk domstol.

 

 

Skriv ut